Bài giảng Phân tích, đánh giá thông tin minh chứng khi kiểm định chất lượng dạy nghề trường Cao đẳng nghề: Một số chỉ số của tiêu chí 5

Bài giảng Phân tích, đánh giá thông tin minh chứng khi kiểm định chất lượng dạy nghề trường Cao đẳng nghề: Một số chỉ số của tiêu chí 5 - Chương trình, giáo trình nhằm giúp học viên hiểu rõ hơn về các chỉ số của tiêu chí 5 - tiêu chí về chương trình và giáo trình.