Bài giảng Xác định thông tin minh chứng khi thực hiện tự kiểm định CLDN trường Cao đẳng nghề - Huỳnh Văn Hiệp

Bài giảng Xác định thông tin minh chứng khi thực hiện tự kiểm định CLDN trường Cao đẳng nghề nhằm giúp học viên hiểu được khái niệm và các phương pháp xác định thông tin, minh chứng cho từng nội hàm của tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số trong hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn của trường Cao đẳng nghề.