Ebook Cảm hứng sống theo 7 thói quen thành đạt

Ebook Cảm hứng sống theo 7 thói quen thành đạt dưới đây tổng hợp những câu chuyện có thật - chuyện về những con người, từ mọi tầng lớp khác nhau trong xã hội, đã phải đối mặt với những thách thức to lớn trong công việc, trong cộng đồng, trong học tập, trong gia đình cũng như những thách thức khác trong chính bản thân họ.