Ebook Quản lý thời gian - NXB Tổng hợp TP.HCM

Ebook Quản lý thời gian - NXB Tổng hợp TP.HCM với kết cấu gồm 6 chương trình bày nội dung chi tiết về: Thời gian như một nguồn vốn có hạn, thiết lập trạng thái tâm lý đúng đắn, cách sử dụng thời gian của bạn hiện nay, bạn và nhiệm vụ của bạn, bạn và bản thân mình. Mời các bạn cùng đón đọc.