• Công bố số: 04/CBGVLXD-LS năm 2014

  Công bố số: 04/CBGVLXD-LS năm 2014 về giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời điểm tháng 04 năm 2014.

   76 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND

  Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND trình bày về việc ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh An Giang.

   10 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Báo cáo: Cải tiến hệ thống báo cáo và lưu chuyển thông tin...

  Báo cáo: Cải tiến Hệ thống báo cáo và Lưu chuyển thông tin giữa TTDN/DVVLvà cấp quản lý với mục đích xác định các vấn đề cần hoàn thiện và đưa ra các giải pháp nhằm cải tiến Hệ thống Quản lý Thông tin tại TTDN và dòng thông tin giữa TTDN và các đơn vị chủ quản. HT sẽ là bước khởi đầu cho những hoạt động tiếp theo nhằm từng bước đạt được mục đích trên. Mời các bạn...

   69 p caodangnghe 21/10/2018 40 0

 • Kết quả hội thảo Cải tiến hệ thống báo cáo và chuyển...

  Kết quả hội thảo Cải tiến hệ thống báo cáo và chuyển lưu thông tin giữa TTDT/DVVL và cấp quản lý trình bày nội dung về ma trận hệ thống báo cáo và lưu chuyển thông tin, sơ đồ hệ thống báo cáo, các quy trình mẫu, mẫu kế hoạch hành động,.... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   14 p caodangnghe 21/10/2018 35 0

 • Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND

  Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung một số quy định của Đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm ổn định đời sống đối với đối tượng trong diện thu hồi đất sản suất, di dời giải tỏa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

   3 p caodangnghe 18/10/2018 35 0

 • Giới thiệu tổng quan dự án: Xây dựng chương trình đào tạo...

  Giới thiệu tổng quan dự án: Xây dựng chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh Du lịch và Khách sạn - Theo dự án Giáo dục Đại học Việt Nam - Hà Lan trình bày về các căn cứ xây dựng chương trình, nguyên tắc - phương pháp và quy trình xây dựng chương trình, những điều kiện thực nghiệm chương trình,.... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   6 p caodangnghe 18/10/2018 19 0

 • Giáo trình Giám sát công tác trắc địa xây dựng công trình

  Giáo trình Giám sát công tác trắc địa xây dựng công trình trinh bày về nhiệm vụ các giai đoạn khảo sát đường ô tô, nội dung công tác và tiêu chuẩn kỹ thuật đo đạc trắc địa trong gia đoạn thiết kế, công tác trắc địa tuyến ở thực địa,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   32 p caodangnghe 17/10/2018 17 0

 • Bài giảng môn Thẩm định tài chính dự án đầu tư

  Nội dung chính của Bài giảng môn Thẩm định tài chính dự án đầu tư: Xác định dòng tiền của dự án, thẩm định tài chính dự án đầu tư trong các điều kiện thu xếp vốn khác nhau, các phương pháp thẩm định dự án, xếp hạng và lựa chọn dự án trong điều kiện, vốn đầu tư hữu hạn.

   19 p caodangnghe 17/10/2018 19 0

 • Ebook Thẩm định dự án đầu tư

  Ebook Thẩm định dự án đầu tư tập dưới đây nhằm tập trung thảo luận những vấn đề kỹ thuật: tính thời gian của tiền tệ; kỹ thuật chiết khấu dòng tiền; hệ thống các chỉ tiêu đánh giá dự án, xử lý lạm phát, kỹ thuật phân tích rủi ro của dự án. Mời các bạn tham khảo.

   99 p caodangnghe 17/10/2018 22 0

 • Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư

  Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư dưới đây trang bị các kiến thức về dự toán vốn đầu tư, các quyết định chi đầu tư, phân loại các dự án, quá trình dự toán vốn đầu tư, thời gian hoàn vốn có chiết khấu, biến dạng ngân lưu, xác định thời điểm đầu tư tối ưu. Mời các tham khảo.

   19 p caodangnghe 17/10/2018 19 0

 • Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư - ThS. Nguyễn Thanh Minh

  Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư - ThS. Nguyễn Thanh Minh trình bày một số khái niệm cơ bản liên quan đến dự án đầu tư, phân tích thị trường sản phẩm dự án, phân tích kỹ thuật công nghệ và xác định nhu cầu đầu vào dự án, nghiên cứu tổ chức quản lý và dự trù nhân sự cho dự án.

   72 p caodangnghe 17/10/2018 18 0

 • Ebook Hướng dẫn Quản lý thực hiện dự án

  Ebook Hướng dẫn Quản lý thực hiện dự án trình bày về mục đích phạm vi của quản lý thực hiện dự án, lập kế hoạch thực hiện, giám đốc dự án, quản lý thực hiện dự án, trao đổi giữa ngân hàng và đơn vị thực hiện dự án, thuê vận hành dự án.

   156 p caodangnghe 17/10/2018 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật