• Luận văn Thạc sỹ: Xây dựng mô hình tổ chức và cơ chế...

  Luận văn Thạc sỹ với đề tài "Xây dựng mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động kiểm định chất lượng đào tạo nghề ở Việt Nam" nhằm mục tiêu đề xuất xây dựng mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động kiểm định chất lượng đào tạo nghề ở Việt Nam.

   111 p caodangnghe 13/09/2018 39 6

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế - Nguyễn Thị Thu Hà

  Luận văn Thạc sĩ Kinh tế do Nguyễn Thị Thu Hà nghiên cứu với đề tài: Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng công nghiệp thực phẩm trình bày nội dung xoay quanh cơ sở lý thuyết về chất lượng đào tạo, phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng công nghiệp thực phẩm, đề xuất giải pháp nâng cao...

   112 p caodangnghe 04/08/2018 28 3

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế - Nguyễn Trung Thành

  Luận văn Thạc sĩ Kinh tế của Nguyễn Trung Thành với đề tài: Một số giải pháp về đào tạo nghề nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện Định Quán- tỉnh Đồng Nai trình bày về cơ sở lý luận về đào tạo nghề và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực trạng đào tạo nghề trên địa bàn huyện Định Quán, một số giải pháp đào tạo nghề nhằm đáp ứng yêu...

   121 p caodangnghe 04/08/2018 27 2

 • Luận văn Thạc sĩ giáo dục - Phan Thị Minh Tâm

  Luận văn Thạc sĩ giáo dục của Phan Thị Minh Tâm với đề tài: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chuẩn kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo tại các trường Trung học chuyên nghiệp ở Việt Nam trình bày nội dung về chất lượng và chất lượng đào tạo, các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo, thực trạng quản lý và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo...

   116 p caodangnghe 04/08/2018 27 2

 • Luận văn tốt nghiệp: Một số ý kiến về công tác dạy nghề...

  Để giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình nghiên cứu luận văn. Sau đây là Luận văn tốt nghiệp: Một số ý kiến về công tác dạy nghề của trường dạy nghề và trung tâm dạy nghề của Nguyễn Minh Quế trình bày về một số vấn đề lý luận về công tác dạy nghề, thực trạng công tác dạy nghề của các trường dạy nghề và các trung tâm dạy nghề, đào tạo nghề,...

   87 p caodangnghe 04/08/2018 24 0

 • Luận văn tốt nghiệp Cao học Sư phạm kỹ thuật - Đặng Văn...

  Dưới đây là Luận án thạc sĩ khoa học với đề tài: Nghiên cứu hiện trạng và những giải pháp nhằm phát triển quy mô, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dạy nghề phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trình bày về hiện trạng ngành dạy nghề Việt Nam và xu hướng phát triển, một số kinh nghiệm giáo dục nghề nghiệp nước ngoài, những giải pháp nhằm phát triển công...

   66 p caodangnghe 04/08/2018 23 1

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Hồ Hải Thọ

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình hoàn thành luận văn. Dưới đây là Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học của Hồ Hải Thọ với đề tài: Biện pháp quản lý quá trình dạy học của hiệu trưởng nâng cao tính tích cực học tập của học sinh THCS thị xã Tây Ninh tỉnh Tây Ninh gồm 3 chương trình bày nội dung về cơ sở lý luận về quản lý quá trình dạy học của...

   106 p caodangnghe 04/08/2018 22 0

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Trần Thị Thu Thủy

  Dưới đây là Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học do Trần thị Thu Thủy nghiên cứu về đề tài: Các giải pháp quản lý công tác xã hội hoá giáo dục ở các trường THPT tỉnh Hậu Giang gồm 3 chương trình bày về cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu, thực trạng công tác xã hội hóa giáo dục ở các trường THPT tỉnh Hậu Giang, các giải pháp quản lý nhằm tăng cường công tác xã hội hóa giáo...

   98 p caodangnghe 04/08/2018 22 0

 • Luận văn Thạc sĩ giáo dục học tóm tắt - Trần Thị Thu Thủy

  Mời các bạn tham khảo Luận văn Thạc sĩ giáo dục học tóm tắt do Trần Thị Thu Thủy nghiên cứu với đề tài: Các giải pháp quản lý công tác XHHGD ở các trường THPT tỉnh Hậu Giang trình bày về lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, giới hạn phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, cấu trúc luận văn.

   27 p caodangnghe 04/08/2018 22 0

 • Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Vũ Thị Phương Anh

  Luận văn Thạc sĩ kinh tế của Vũ Thị Phương Anh nghiên cứu về đề tài: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề bằng biện pháp tăng cường sự liên kết giữa các trường dạy nghề với doanh nghiệp trình bày cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng đào tạo nghề bằng biện pháp tăng cường sự liên kết giữa trường dạy nghề và doanh nghiệp, phân tích thực trạng về chất lượng đào tạo và...

   145 p caodangnghe 04/08/2018 22 1

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Cao Minh Sơn

  Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học do Cao Minh Sơn nghiên cứu về đề tài: Các biện pháp quản lý công tác PCGD Trung học ở Thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre gồm có 3 chương trình bày cơ sở lý luận về quản lý công tác PCGD Trung học, thực trạng quản lý công tác PCGD Trung học ở Thị xã Bến Tre, biện pháp quản lý công tác PCGD Trung học ở Thị xã Bến Tre.

   92 p caodangnghe 04/08/2018 21 0

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Trần Thị Phương

  Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học do Trần Thị Phương nghiên cứu với đề tài: Biện pháp quản lý việc đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Anh của hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trình bày về cơ sở lý luận của việc quản lý đổi mới PPDH môn Tiếng Anh trường THCS, thực trạng việc quản lý đổi mới PPDH môn Tiếng Anh của hiệu...

   118 p caodangnghe 04/08/2018 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật