Bộ sưu tập Chế biến - Bảo quản thủy sản

Bộ sưu tập tài liệu về Chế biến - Bảo quản thủy sản tổng hợp các tài liệu hay, phù hợp và chất lượng nhằm mục đích phục vụ công việc học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả của sinh viên, giảng viên cũng như những ai quan tâm đến lĩnh vực này. Hy vọng bộ sưu tập sẽ đáp ứng được nhu cầu học tập, nghiên cứu của đông đảo bạn đọc.
Đăng nhập để bình luận