Bộ sưu tập tài liệu Điện công nghiệp

Ngành Điện công nghiệp giữ vai trò ổn định và phát triển hệ thống truyền tải điện phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, dân sinh. Bộ sưu tập sau đây tổng hợp các giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo hay và bổ ích nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập, tham khảo của sinh viên cũng như là tài liệu tham khảo, giảng dạy cho giáo viên ngành này. Mời bạn đọc cùng tham khảo..
Đăng nhập để bình luận