• Kế hoạch Tổ chức thực hiện Đề án hỗ trợ phụ nữ học...

    Kế hoạch Tổ chức thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015 với mục tiêu tăng cường công tác đào tạo nghề cho phụ nữ, góp phần đảm bảo quyền được học nghề và có việc làm của phụ nữ trong Luật Bình đẳng giới; tăng tỷ lệ lao động nữ được đào tạo nghề và nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của lao động nữ; tạo cơ...

     13 p caodangnghe 17/10/2018 16 0

  • Giáo trình Giám sát công tác trắc địa xây dựng công trình

    Giáo trình Giám sát công tác trắc địa xây dựng công trình trinh bày về nhiệm vụ các giai đoạn khảo sát đường ô tô, nội dung công tác và tiêu chuẩn kỹ thuật đo đạc trắc địa trong gia đoạn thiết kế, công tác trắc địa tuyến ở thực địa,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

     32 p caodangnghe 17/10/2018 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật