• Bài giảng: Kỹ năng xây dựng – thực hiện dự án phục vụ...

  Bài giảng: Kỹ năng xây dựng – thực hiện dự án phục vụ cộng đồng trình bày các kiến thức về các bước thực hiện khung hợp lý dự án, tiến trình xây dựng dự án, những kỹ thuật giúp xác định nhu cầu, phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia, nghiên cứu xã hội học,.... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   9 p caodangnghe 17/10/2018 20 0

 • Bài giảng Hướng tới mô hình lớp học nông dân sản xuất và...

  Bài giảng Hướng tới mô hình lớp học nông dân sản xuất và kinh doanh rau bản địa (FBS) với các đặc điểm linh hoạt – tạo điều kiện cho giảng viên sử dụng tài liệu theo ý mình chương trình được theo dõi thường xuyên – liên kết với các hoạt động thường ngày khác như: Họp giao ban hàng tháng cho cán bộ khuyến nông. Mời các bạn tham khảo.

   23 p caodangnghe 17/10/2018 5 0

 • Bài giảng môn Thẩm định tài chính dự án đầu tư

  Nội dung chính của Bài giảng môn Thẩm định tài chính dự án đầu tư: Xác định dòng tiền của dự án, thẩm định tài chính dự án đầu tư trong các điều kiện thu xếp vốn khác nhau, các phương pháp thẩm định dự án, xếp hạng và lựa chọn dự án trong điều kiện, vốn đầu tư hữu hạn.

   19 p caodangnghe 17/10/2018 19 0

 • Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư

  Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư dưới đây trang bị các kiến thức về dự toán vốn đầu tư, các quyết định chi đầu tư, phân loại các dự án, quá trình dự toán vốn đầu tư, thời gian hoàn vốn có chiết khấu, biến dạng ngân lưu, xác định thời điểm đầu tư tối ưu. Mời các tham khảo.

   19 p caodangnghe 17/10/2018 19 0

 • Bài giảng Quản trị dự án - Tạ Ngọc Cầu

  Bài giảng Quản trị dự án - Tạ Ngọc Cầu trình bày các kiến thức về dự án - làm sóng quản trị mới, định nghĩa dự án, các đặc tính của dự án, vòng đời dự án, quy trình quản lý dự án, dự án và con người - các bên liên đới. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   14 p caodangnghe 17/10/2018 67 0

 • Bài giảng Quản trị dự án - Huỳnh Đạt Hùng

  Nội dung Bài giảng Quản trị dự án - Huỳnh Đạt Hùng gồm 6 chương trình bày các kiến thức về cách thiết lập dự án, lựa chọn dự án đầu tư, quản trị thời gian thực hiện dự án, quản trị chi phí thực hiện dự án, quản trị việc bố trí và điều hòa nguồn lực thục hiện dự án.

   151 p caodangnghe 17/10/2018 26 0

 • Bài giảng môn học Quản trị dự án đầu tư

  Bài giảng Quản trị dự án đầu tư sau đây trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đầu tư và các hoạt động đầu tư, các khái niệm cơ bản về dự án đầu tư, trình tự và nội dung của quá trình lập dự án đầu tư, các nội dung cơ bản về phân tích kỹ thuật công nghệ, phân tích kinh tế - xã hội – môi trường, phân tích tài chính, thẩm định, tổ chức quản lý thực hiện...

   134 p caodangnghe 17/10/2018 11 0

 • Bài giảng Quản lý dự án đầu tư: Phần 3 - TS. Phạm Xuân Giang

  Mời các bạn tham khảo tiếp phần 3 Bài giảng Quản lý dự án đầu tư trình bày về khái niệm chung về quản trị dự án, quản trị thời gian thực hiện dự án, quản trị rủi ro thời gian thực hiện dự án, quản trị chi phí thực hiện dự án, quản trị huy động nguồn lực thực hiện dự án, quản trị điều hoà nguồn lực thực hiện dự án.

   76 p caodangnghe 17/10/2018 21 0

 • Bài giảng Quản lý dự án đầu tư: Phần 1, 2 - TS. Phạm Xuân...

  Bài giảng Quản lý dự án đầu tư - TS. Phạm Xuân Giang dành cho hệ cao học ngành QTKD dưới đây giúp người học nắm được nội dung của một dự án đầu tư, hiểu được các kiến thức phân tích, thẩm định để lựa chọn dự án đầu tư phù hợp, thực hành một số kỹ năng quản lý dự án.

   73 p caodangnghe 17/10/2018 22 0

 • Bài giảng Phân tích dự án tài chính

  Bài giảng Phân tích dự án tài chính trang bị các kiến thức về xác định dòng tiền dự án, phân tích ảnh hưởng của khấu hao, phân tích ảnh hưởng lãi vay, phân tích ảnh hưởng lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p caodangnghe 17/10/2018 20 0

 • Bài giảng môn học: Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt...

  Bài giảng môn học: Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt thiết bị công trình dân dụng - PGS. Lê Kiều với 9 chương trình bày các kiến thức về công tác thi công và nghiệm thu trang thiết bị chống cháy, công tác thi công và nghiệm thu việc lắp đặt các thiết bị, giám sát thi công và nghiệm thu hệ thống thoát nước bên trong nhà,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt dược nội dung chi tiết.

   78 p caodangnghe 17/10/2018 19 0

 • Bài giảng chuyên đề 7: Giám sát nền và móng công trình - ĐH...

  Sau khi học xong Bài giảng chuyên đề 7: Giám sát nền và móng công trình giúp bạn nắm vững quy phạm, trách nhiệm quyền hạn và mọi yêu cầu đề ra cho nền móng công trình. Linh hoạt trong phương thức giám sát thi công công trình,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   54 p caodangnghe 17/10/2018 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật