• Thông tư số 02/2019/TT-BXD

  Thông tư hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

   53 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Thông tư số 01/2019/TT-BXD

  Thông tư bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành. Bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành, liên tịch ban hành tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Bãi bỏ một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành tại Phụ...

   7 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh

  Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ban hành “Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH11 ngày 22/6/2015;

   12 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND

  Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành.

   12 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Thông tư số 01/2019/TT-BXD

  Thông tư bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành. Bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành, liên tịch ban hành tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Bãi bỏ một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành tại Phụ...

   7 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Công văn số 4055/BKHĐT-PTDN

  Công văn số 4055/BKHĐT-PTDN năm 2019 về khung hướng dẫn xây dựng đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và đề xuất nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

   7 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Chương trình đào tạo và phát triển nghề làm phân hữu cơ...

  Chương trình đào tạo và phát triển nghề làm phân hữu cơ sinh học quy mô hộ gia đình ở huyện Định Quán từ năm 2008-2010 trình bày thực trạng nghề làm phân hữu cơ sinh học hiện nay, thực trạng nghề làm phân hữu cơ sinh học tại huyện Định Quán, tính toán xác định nguồn kinh phí công trình, quá trình tổ chức thực hiện chương trình.

   10 p caodangnghe 21/10/2018 34 0

 • Đề cương phương án đầu tư: Làng nghề thủ công mỹ nghệ...

  Mời các bạn cùng tham khảo Đề cương phương án đầu tư: Làng nghề thủ công mỹ nghệ Mây tre - lá Định Quán trình bày về định hướng đầu tư, dự kiến các nhà đầu tư thuê mướn đất để xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ sau khi cơ sở hạ tầng của làng nghề xây dựng xong, tài chính - phân tích hiệu quả.

   6 p caodangnghe 21/10/2018 37 0

 • Dự thảo đề án: Đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao...

  Dự thảo đề án: Đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 trình bày về tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cấn Thơ giai đoạn 2005 - 2008, định hướng đào tạo nghề và việc làm cho lao động, tổ chức thực hiện.

   29 p caodangnghe 21/10/2018 35 0

 • Dạy nghề nước ngoài

  Dạy nghề nước ngoài phần 2: Một số kinh nghiệm giáo dục nghề nghiệp nước ngoài với mục đích tìm ra những kinh nghiệm cần thiết trong quá trình phát triển có thể nghiên cứu áp dụng ở Việt Nam, nhất là đối với những nước có ít nhiều quan hệ về kinh tế, chính trị, xã hội với Việt Nam trong các thời kỳ lịch sử.

   15 p caodangnghe 21/10/2018 38 0

 • Đề cương nghiên cứu sinh: Nghiên cứu xây dựng mô hình đào...

  Đề cương nghiên cứu sinh: Nghiên cứu xây dựng mô hình đào tạo nghề gắn với thị trường lao động gồm 3 chương trình bày về cơ sở lý luận mô hình hoạt động đào tạo nghề, phân tích các mô hình đào tạo nghề hiện tại, xây dựng mô hình đào tạo nghề gắn với thị trường lao động. Mời các bạn tham khảo.

   66 p caodangnghe 21/10/2018 36 0

 • Đề án đào tạo và phát triển nghề trồng nấm huyện Định...

  Đề án đào tạo và phát triển nghề trồng nấm huyện Định Quán từ năm 2008-2010 xây dựng đào tạo bồi dưỡng 3-4 cán bộ giáo viên là con em của nông dân có nhiệt tình tâm huyết với nghề,vừa vững về kiến thức,kỹ năng nghề vừa có kỹ năng phát triển cộng đồng, kỹ năng khởi sự kinh doanh gắn bó cùng ăn,cùng ở, cùng làm với học viên.

   19 p caodangnghe 18/10/2018 33 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật